Tjänster

Våra tjänster

Svensk Kommunbevakning levererar bevakning, säkerhet och en ökad trygghet genom säkerhetsutbildad personal såsom väktare och ordningsvakter.

Vårt grundläggande uppdrag är att skydda person och egendom.

Svensk Kommunbevakning jobbar inom följande affärsområden:

 • Fastigheter
  Klottersanering, bilrondering av väktare, utryckningstjänster av väktare på larm, m.m. Visuell bevakning.
 • Byggbevakningar
  Våra byggvakter har adekvat utbildning. ID06 och specialanpassade byggsäkerhetsutbildningar. Vi följer Byggettans rekommendationer.
 • Handel
  Våra butiksvärdar är specialrekryterade efter kundens behov, vi vänder ett stöldtillfälle till köptillfälle. Vi kan tillhandahålla ordningsvakter och väktare.
 • Hotell
  Vi har nattvärdar och natt/ dag receptionister. Ordningsvakter och värdar framtagande från era behov och era gäster. Ronderingar av värdar. Visuell bevakning.
 • Kommuner
  Svensk Kommunbevakning tillhandhåller all typ av bevakningstjänster, väktare och ordningsvakter, bilburna eller annat fordonsslag. Utbildning m.m.
 • Säkerhetsteknik
  Uppsättning av larm och kameror – annan typ av trygghetsskapande teknik, butiker – äldreboende etc. Samarbete med Svenska servicecentralen.
 • Äldreboende
  Utbildningar. Ronderingar av väktare, Nattvärdar.

Vad behöver du? Kontakta Håkan Isaksson: 070-279 40 01