Om oss

Vi skapar trygghet och säkra lösningar

Svensk Kommunbevakning AB startades med visionen om att vara en del av samhället och att bygga ett bevakningsbolag med stark värdegrund, för att kunna leverera en anpassad och unik säkerhetslösning för fastighetsägare, byggarbetsplatser, handeln, hotell, och offentligt upphandlad säkerhet.

Svensk Kommunbevakning är ett SUA-godkänt bevakningsföretag och är auktoriserade av polisen och Länsstyrelsen. Svensk Kommunbevakning är certifierade gällande Kvalitetsledning och arbetsmiljö.
Vi tror på en lokalt förankrad säkerhet, där vår personal har kunskaper att verka i de miljöer där arbetet utförs.

Väktare i köpcentrum
Svensk kommunbevakning företagsbil

 

Vår värdegrund utgår från öppenhet, kompetens, förståelse och lojalitet. En värdegrund som vilar stabilt på ett socialt och moraliskt engagemang.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och livskvalitet för alla som är en del av vårt samhälle.