Vi skapar trygghet och säkra lösningar

Svensk Kommunbevakning Mitt

Vi söker ordningsvakter & väktare Ring: 010-557 26 60

Vi skapar trygghet och säkra lösningar

Svensk Kommunbevakning AB startades med visionen om att vara en del av samhället och att bygga ett bevakningsbolag med stark värdegrund, för att kunna leverera en anpassad och unik säkerhetslösning för fastighetsägare, byggarbetsplatser, handeln, hotell, och offentligt upphandlad säkerhet.

SVENSK KOMMUNBEVAKNING SÖKER PERSONAL

Svensk Kommunbevakning söker nu dig med körkort. 
Sök jobbet. Ring: 010-5572660

Vi söker även projektledare för kommande kunder.

Skicka din ansökan till någon av följande: 
fredrik.lundberg@svenskkommunbevakning.se 
tony.sillanpaa@svenskkommunbevakning.se 
hakan.isaksson@svenskkommunbevakning.se 

Byggbevakning

Utbildade väktare

Fastighetsägare

Rondering, Larmutryckning, Klottersanering Störningsjour, Skyddstäckning, Områdesvärdar

Handel

Väktare, Butiksvärdar, Ordningsvakter, Coronavärdar

Hotell

Väktarutbildade värdar, Ordningsvakter

Kommuner

Bevakningstjänster, Ordningsvakter, Väktare

Äldreboende

Utbildning av personal & boende

Våra tjänster

Svensk Kommunbevakning levererar bevakning, säkerhet och en ökad trygghet genom säkerhetsutbildad personal såsom väktare och ordningsvakter.

Vårt grundläggande uppdrag är att skydda person och egendom.

Svensk Kommunbevakning jobbar inom följande affärsområden:
• Fastigheter
• Byggbevakningar
• Handel
• Hotell
• Offentligt upphandlad säkerhet och bevakning
• Säkerhetsteknik