Svensk Fastighetsbevakning AB ändrar namn på vårt dotterbolag till Svensk Kommunbevakning Mitt AB

Svensk Fastighetsbevakning byter namn till Svensk Kommunbevakning Mitt AB. Vi fortsätter att erbjuda välutbildade väktare och ordningsvakter till fastighetsägare, köpcentrum, butiker och stormarknader, hotell och offentlig sektor

Hör av er:
Håkan Isaksson – 0735950630